Viswater

Lijst van viswateren Bodegravense Hengelsportvereniging

NIEUW: Alle sierwateren gelegen binnen de gemeentegrenzen van Bodegraven

Download hier het boekje met alle informatie.

 

Goudsevaart te Bodegraven ten zuiden van de spoorwegovergang tot aan Spokersbrug.

De Voorvliet te Zwammerdam.

De Achtervliet te Zwammerdam.

De Warmoeswetering te Zwammerdam.

De viswateren behorende en gelegen in en om de landerijen van de veehouders:

 G.M.J.Vergeer Meije 3 te Bodegraven
 *   J.v/d Wel Meije 5 te Bodegraven
 ** J.Th.MaayenMeije 9 te Bodegraven
M.M.Stolwijk Meije 11te Bodegraven
 W.v.Zoest Meije 21 te Bodegraven
 R.Baars Meije 27 te Bodegraven
 En landerijen Meije 25 te Bodegraven
 C.Bakker Noordzijde 27  Bodegraven
 H.C.v.Veldhuizen Noordzijde 102 Bodegraven
 W.v.Schaik Noordzijde 111 Bodegraven
 Th.Agterof Noordzijde 121 Bodegraven
 Th.F.Bunnik Noordzijde 126 Bodegraven
 F.G.Verwoerd Noordzijde 124 Bodegraven
 T.H.C.v.Veldhuizen Weiland 8a  te Nieuwerbrug
 D.H.v.Veldhuizen Weiland 26  te Nieuwerbrug
 F.J.Op’t Land Weiland 29  te Nieuwerbrug
 W.L.Agterof Weiland 30  te Nieuwerbrug
 *   H.Vergeer Weiland 42  te Nieuwerbrug
 Gebr.Nederend Weiland 85  te Nieuwerbrug en  landerijen rond Weiland 34  ingang rechts betonnen pad.

 

 

De landerijen tussen Zuidzijde 125/126 over de spoorwegovergang te Bodegraven.

J.K..de WitGoudseweg 185 Bodegraven
 *  P.v/d Stoel Zuidzijde 126  Bodegraven
 *  D.Olieman Boerderijweg 6 Bodegraven
J.J.de Bruin Boerderijweg 6 Bodegraven
*  D.Olieman  Boerderijweg 6 Bodegraven
**K.v.Dam  Buitenkerk 57   Bodegraven
A.S.VeelenturfBurg.Kremerweg 8 Bodegraven

#    Alleen te bevissen vanaf de weg

*    Verboden op Zondag

**  Verboden voor de boerderij te vissen

 

Water op Machtiging BHSV van de ’s-Gravenhaagse Hengelaars Vereniging:

De Oude Rijn vanaf de Overtocht te Bodegraven tot de Molenvliet te Woerden

Fortgracht”Wierickeschans”(alleen vanaf de buitenkant)

Nachtvissen in de fortgracht  is verboden.

Ringsloot /Wonnewetering vanaf de Warmoeswetering tot de uitmonding Wonnewetering/Ringdijk op de Kerkweg/Oud Reeuwijk.

 

Voor deze wateren zijn de volgende bepalingen van kracht:

Snoek en graskarper  dienen onmiddellijk  te worden terug gezet.Voorts is het verboden om meer dan 1 snoekbaars,5 baarzen 2 karpers of 4 forellen in het bezit te hebben.Er dient te worden gesnoekt met een enkele haak.

 

Op machtiging van H.S.V.De Rijnstreek

 Het bestuur van H.S.V.”De Rijnstreek” verleent

Hiermee  als huurster van het visrecht machtiging in de hierna genoemde wateren met,:

Twee hengels geaasd met de wettelijke toegestane aassoorten in,

De stadsgrachten  en singels van Woerden.De Grecht, zijnde de Oostelijke helft tussen het terrein van de N.V.

Watermaatschappij Zuid-Holland oost en het gemaal van de polder Kamerik-Mijzijde en s’Gravensloot.

*De Grecht,vanaf de Leidse straatweg tot aan de    Zegveldersluis,met inbegrip van de jachthaven.

*De Oude Rijn ,vanaf  Haanwijkersluis te Harmelen tot aan Snellerbrug te Woerden en vanaf de Rozenbrug te Woerden.

*De Leidse Rijn ,vanaf de Kleinjansbrug nabij de Putkop en vanaf Haanwijkersluis tot aan Ca.40 meter

voorbij de Harmelense brug (Uitwatering Bijleveld)

*De Leidse Rijn ,vanaf de Heldam tot op Ca 40 meter ten Noorden van de brug  in de Rijksstraatweg Harmelen-Utrecht te Harmelen.

*De Duifhuisvliet,lopende vanaf de Oude Rijn t.o. Rodenburg in de polder Kamerik tot aan de boerderij “Duifhuisvliet“.

(De Duifhuisvliet ligt aan de Utrechtse straatweg,nabij het tuincentrum Rodenburg

*De Kromwijkerwetering binnen de gemeente Woerden.

*De Middelwetering.

*De Molenvliet

*De sierwateren gelegen in de wijken:

Bomenkwartier,Meander,Middeland, Snel en Polanen Staatsliedenkwartier,Molenvliet Oost en West,en het Schilderskwartier.

Deze Machtiging is verleend met inachtneming  van de volgende bepalingen:

Het gebruik van gekleurd aas en lokaas is verboden.

In het belang van de visstand is het verboden om ,snoek,snoekbaars of karper mee te nemen/in het bezit te hebben.De vergunninghouder wordt geacht zonder vergunning te vissen wanneer hij/zij aan het viswater wordt aangetroffen in overtreding van vereniging bepalingen of van de visserijwet.

De vergunninghouder is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar handelingen aan het viswater.

Controleurs kunnen en moeten zich legitimeren met een geldige controleurs kaart met pasfoto.

U bent verplicht mee te werken aan de controle van Uw Papieren,vistuigen,aassoorten,en leefnet en dient direct gevolg te geven aan de aanwijzingen van de controleur. Voor het houden van wedstrijden is de schriftelijke  toestemming nodig van de visrechthebbende.

 

Op machtiging van A.U.H.V.

Het bestuur van de Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (AUHV) verleent hiermee als huurster van het visrecht in hieronder genoemde wateren,machtiging voor het vissen met:

Twee hengels geaasd met de wettelijke toegestane aassoorten .

In de uit te geven jaarvergunningen moeten de leden op de hoogte gesteld worden van de volgende bepalingen:

1        In de genoemde wateren mag gevist worden voorzover zij via de openbare weg  bevisbaar zijn.

2        Machtiging is verleend door de Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging

3        Het is kinderen jonger dan 10 jaar niet toegestaan te vissen met meer dan 1 hengel.Daarnaast is het vissen met dode vis ,stukje  vis (ongeacht de grootte}en kunstaas voor hen verboden.

4        Het gebruik van gekleurd aas en/of lokaas is verboden.

5        Voor het houden van open wedstrijden en/of commerciële wedstrijden in AUHV viswater is een schriftelijk e toestemming van het bestuur van AUHV vereist.

6        In het belang van de visstand is het verboden Karper,,snoekbij zich te hebben.

      Voorts is het Verboden meer dan twee snoekbaarzen bij zich tehebben.

7        Controleurs moeten en kunnen zich legitimeren met een geldige controleurs kaart met pasfoto.

U bent verplicht mee te werken  aan de controle van Uw papieren,vistuigen,aassoorten,en leefnet

En U dient direct gevolg te geven aan de aanwijzingen van de controleur.

Deze zijn gerechtigd,bij geconstateerde overtredingen van een bepaling of niet volledig

Ingevulde vergunning deze direct in te nemen.

Na rapportering door de controleur beslist het AUHV bestuur over de te nemen maatregelen.

 

Overzicht Viswater

Bevisbaar indien bereikbaar vanaf de openbare weg,of met toestemming van de eigenaar.

Achtienhovense vaart (4a4) ,gelegen tussen fort de Gagel in Utrecht en Westbroek.

Amsterdam –Rijnkanaal,tussen km-paal 29.95(Maarsen)

en de Prinses Irene sluizen in Wijk bij Duurstede.

Amsterdam-Rijnkanaal bermsloten:

** Langs de rechterzijde tussen km-47.3 en 47.7,

** Langs de linkerzijde tussen km-paal 53.4  en 57.5

** tussen de Houtense Brug en de Hoonwetering in Houten

Biltsche Grift In Utrecht.

Bijleveld

1.Tussen Dooyersluis tot de Schutterskade in Kockengen  (2e2),

2.Tussen de provinciale weg en de Dooyersluis  (2d3).

Doorslag “gekanaliseerde Hollandse ÏJsel” (5e2) ,tussen Merwedekanaal en de Hollandse IJsel in Nieuwegein.

Energiehaven (5e6) aan het Uranium kanaal  gelegen in het industrieterreinLage Weide in Utrecht.

Forten en fortificaties:

1 Grachten om Lunetten 1,3en 4 (6b7),in Utrecht

2 Gracht om fort Maarseveen (3d2) ,in Maarseveen.

3 Gracht om fort ,tWerk aan de Korte uitweg inTull&Waal .

4 Grachten om fort Blauwkapel (4b3),in Utrecht,alleen te bevissen vanaf de buitenzijde van het fort.Verblijf en vissen tijdens de nacht uren is hier niet toegestaan.

5 Gracht om fort de Gagel (4a4) ,in Utrecht.

Galecopper Wetering (5e4),tussende Galecopperdijk en de Reinesteinweg in Nieuwegein.

De Geer  (2c3) ,van 30 meter voor de Oudhuyzersluis in Wilnis  tot de Dooyersluis in Kockengen.

Grote Heycop:

1 Tussen het adres” OudAa nr 2 “ in Breukelen (vml.Galgewaardsebrug) en de Joostendam in Kockengen (2e3),

2. Tussen Joostendam en Schutterskade in Kockengen (2e3).

Heinoomsvaart (2b3),tussen Kromme Mijdrecht en het recreatieterrein Heinoomsvaart.

Hollandse IJsel ( 5b3 ),tussen Knollemanshoek in IJselstein en het Merwedekannaal in Nieuwegein.

Houten (6c5)

1. De wateren binnen de rondweg,waaronder,Imkerplas en Kooikerplas.

2. De wateren direct langs de buitenzijde van de rondweg.

3.Wateren gelegen in het bedrijfsterrein Rondeel

Langs de rondweg in Houten tussen de wijk de Haag en de Weide en de Biezenvelden is het mogelijk daar te vissen,het is echter absoluut verboden om daar een auto te parkeren.

Industrie haven (5e6) ,aan het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht.

Inundatiekanalen:

1.tussen Lunetten 1t/m4  en de snelweg A-12 door de wijken Hoograven en Lunetten in Utrecht (6a7),

2 langs het 2e Veld tussen de Ravense weg en het Amsterdam-Rijnkanaal in Nieuwegein (6a6)

3 tussen de Schalkwijkse Wetering en ’t Werk aan de Lange Uitweg in Tull&’t Waal (6c3), vissen verboden van de oevers van de Waalseweg.

4 Tussen’t Werk aan de Lange Uitweg richting Fort Honswijk tot 50 meter voor het fort Werk a/d Snel (6c3)

Kernhaven (5d7),in de Lage Weide in Utrecht.

Klopvaart  (4a4) langs de Klopdijk in Utrecht.

Koekoeksvaart tussen Griftpark en de Vecht in Utrecht.

Haven van de Koninginnesluizen in Nieuwegein tot de rivier de Lek.

Kromme Rijn:van het ledig erf in Utrecht tot 40 meter voor de brug in de Odijkerweg in Odijk vanaf het jaag-pad, m.u.v.het gedeelte tussen Boschhoeve en huize Cammingha in Bunnik.Hier mag niet worden gevist. (4c1).

Kruisvaart evenwijdig aan de Croeselaan in Utrecht.

Plas Lage Weide  “Put van Balk” (5d7) in Utrecht.

Leidse Rijn (5b6) tussen snelweg A2 in Utrecht tot de Heldam,circa 2 km voor Harmelen.

Nabij zandweg 75 in de Meern is een speciale vissteiger voor gehandicapten aanwezig.

Lekkanaal (6a4), tussen Amsterdam-Rijnkanaal en de rivier de Lek in Nieuwegein.

Lekkanaal bermsloot langs de oostzijde van het kanaal (Sluispad) tussen de”Plofsluis/Betonnen blok” en de Schalkwijkse Wetering in Nieuwegein.

 

Merwedekanaal (6a4,5e6),Van de noordelijke aansluiting met het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht tot de rivier de Lek in Nieuwegein.

 

Mesonhaven (5d7),in de LageWeide in Utrecht.

 

Meijepolder (1c2)

De scheisloten en weteringen  van boerderijen langs de Meije in Bodegraven

 

Bij betreden van het erf melden bij de bewoner.

Nachtvissen  en vissen op Zondag alleen na toestemming van de bewoner.

1  Meije 63 “De Hollandse Boerderij”  W.J.Bakker

2  Meije 65   J.P.de Jong

3  Meije 69   A.Schouten

4  Meije 97   Boerderij” Vlijt&Zorg” J.A.Lelieveld

5  Meije 99   R.H.E.M. Kooyman

6  Meije 101  Als 99

7  Meije 107           A.Verbree

8  Meije 113  H.C.C.Streng

9  Meije 119  Ministerie van L.N.V.

10  Meije 123 Ministerie van L.N.V.

11  Meije 125 C.W.de Goeij

12  Meije 129 A.J.de Jong

 

Minstroom  (Het stadse deel van de Biltse Grift) tussen de Gildbrug en het Griftpark in Utrecht.

Nieuwe gracht in Utrecht.

Oude Rijn (5e6),langs de Bilitonkade in Utrecht.

Oude Gracht in Utrecht.

Oud Wulverbroekwetering door de wijk Lunetten in Utrecht

Protonhaven (5d7),in industrieterrein  lage Weide in Utrecht.

Ravense Wetering (6a6) ,in Nieuwegein.

Schalkwijkse Wetering tussen het lekkanaal en de Structuurbaan in Nieuwegein.

Stadsbuitengracht (langs Catharijne-Tolsteeg-Malie en Wittevrouwensingel) in Utrecht

De Plas Strijkviertel (5d5)in de Meern

Hier gelden o,a, de volgende aanvullende bepalingen,zie toegangsbord voor alle bepalingen.Het is verboden:

* zich tussenzonsondergang en zonopkomst te bevinden op een van de recreatieterreinen of gedurende die tijd caravans,tenten ,auto,s en andere rij-en vaartuigen onbeheerd op de recreatieterreinen achter te laten.

* Zich te bevinden in de beplanting en/of begroeiing van de recreatie terreinen of daaraan enige schade toe te brengen.

* Zich met 1of meer motoren voortbewogen vaartuigen te bevinden op de tot de terreinen behorende wateren.

Utrecht,overige gemeentelijke (sier)wateren, met uitzondering van de wateren in het universiteitscentrum

De Uithof,rondom crematorium Daelwijck en de vijver in het Wilhelmina-en Julianapark.

Het vissen vanuit de camping deBerenkuil is ook verboden.

De Vaartse Rijn (6a7) in Utrecht

Rivier de Vecht (3d1),tussen de Weerdsluis in Utrecht en partycentrum”De Olifant”tussen Maarsen en Breukelen.Met uitzondering van het gedeelte:

(ter halve breedte,rechts),onder Oostwaard van de uitwatering van de polder van Westbroek of het rechthuis van Zuilen,tot de brug,in het zandpad tussen Oostwaard en Maarsen .

Veilinghaven  (4a1), aan de kruisvaart bij de Croeselaan in UtrechtUraniumkanaal (5d7), in industrieterrein Lage Weide in Utrecht.

IJsselstein (5c2) de stadsgrachten.

Zilveren schaats langs de Fred.Hendrikstraat in Utrecht.

Nieuwe bepalingen AUHV

Voor de wijk Leidse Rijn in Utrecht :Vissen en verblijf is verboden als het de privacy en rust van de bewoners stoort

 Merwedekanaal:Vissen en verblijf is verboden als het de privacy en rust van de woonboot bewoners stoort.

 IJselstein :Het nachtvissen is ook in de maanden Juni,Juli,en Augustus verboden in de bebouwde kom.

 

Op machtiging van Hengelsportvereniging Zegveld

Vergunning om,mits voorzien van akte

En met inachtneming van de gestelde voorwaarden

Te vissen met :

Ten hoogste 2 hengels,waarvan slechts 1 hengel beaasd mag zijn met een dood aasvisje of met kunstaas in de wettelijk            toegestane periode.

Het is verboden karper,snoek of snoekbaars bij zich te hebben of mee te nemen.
Van 1 Januari tot en met 31 December in:

1 De Oude Meije

2 Het water langs het Branderpad

3 Het water langs de Middenweg

4 Het water langs de Hazekade,vanaf de Dwarsweg tot aan de Meije

5 Het water langs de Molenweg,vanuit het dorp gezien rechts van de weg.

6 Het water langs de Milandweg,vanaf de Milandhof tot aan de brug naar het watergemaal aanhet Nespad.

   Al deze wateren mogen uitsluitend vanaf de wegzijde bevist worden

Verder mag u als lid van de BHSV vissen in de wateren genoemd in de grote vergunning:

  

Bekijk de kaart waar je mag vissenLijst viswater grote vergunning