Over bhsv

Wat doet de vereniging:

Van de opbrengsten uit de verkoop van diverse aktes en vergunningen is een deel bestemd voor afdrachten aan de overkoepelende organisaties, deze organisaties behartigen de landelijke belangen van de sportvissers en hun verenigingen waarvan de B.H.S.V. deel uit maakt. Het overige deel van de opbrengsten vloeit in de verenigingskas van waaruit de huren en kosten van onderhoud en visstandbeheer van de wateren (behorende aan B.H.S.V) worden bekostigd. Tevens vinden er ieder jaar diverse activiteiten voor de leden plaats waaronder: Viswedstrijden voor junioren, senioren, karper en koppels waarmee diverse prijzen zijn te winnen. Voor de jeugdleden vinden er bijvoorbeeld viscursussen plaats waar informatie en training wordt gegeven over bijvoorbeeld het gebruik van hengels, technieken en benodigdheden zoals vishaakjes en tuigjes. Tijdens deze cursus komt ook aan bod, het herkennen van vissoorten, flora en fauna in en rondom het water. Een gedeeltelijke inhoud van deze cursus is te vinden op onze website. Binnen de B.H.S.V. hebben we een commissie die zich inzet voor de karpervissers. Jaarlijks zijn er avonden voor de jaarvergadering, bestuursvergaderingen, commissievergaderingen en prijsuitreikingen alsmede cursus en trainingen.

Een vereniging zoals de B.H.S.V. kan niet optimaal functioneren zonder actieve vrijwilligers die zich bijvoorbeeld inzetten voor het onderhoud aan de wateren en deelnamen aan diverse commissies.

Bij voldoende nieuwe aanmeldingen vinden er voor de nieuwe jeugdleden workshops plaats plaats waar informatie en training wordt gegeven over bijvoorbeeld het gebruik van hengels, technieken en benodigdheden zoals vishaakjes en tuigjes. Tijdens deze workshop komt ook aan bod, het herkennen van vissoorten, flora en fauna in en rondom het water.