Regelement t.b.v B.h.s.v nachtvispas

Reglement nachtvispas BHSV 2019.

1.    Met de nachtvispas mag men heel het jaar nachtvissen in de Grote wetering. Nachtvissen is alleen toegestaan door leden  van de Bodegravense Hengelsportvereniging die in bezit zijn van een op naam gestelde geldige nachtvispas.
2.    Deze nachtvispas is persoonsgebonden en dient voor zien te zijn van Naam, lidnummer BHSV en geboortedatum. De nachtvispas wordt voor een periode van 3 jaar uitgegeven en kost deze gehele periode € 15,00. Bij verlies kan een nieuw pasje worden aangevraagd. De kosten die hieraan verbonden zijn, bedragen € 5,00 per gebeurtenis.
3.    Het is ten strengste verboden schade aan flora en fauna aan te brengen, en andere vissers tot last te zijn bij het uitoefenen van hun hobby.
4.    Drankmisbruik en lawaaioverlast zijn verboden.
5.    Kampvuren en barbecues zijn niet toegestaan.
6.    Afval dient mee naar huis te worden genomen, en de visstek dient bij vertrek schoon te worden achtergelaten.
7.    Paraplu’s en karpertenten zijn alleen in een neutrale groene, bruine of camouflage kleur toegestaan. De maximale afmeting van een karpertent mag 2.50 x 2.50 meter zijn.
8.    Het overnachten aan de waterkant dient te geschieden conform  de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Bodegraven.
9.    Mocht bij overtreding door, óf een controleur van de Bodegravense Hengelsportvereniging  óf door een controleur van Sportvisserij Nederland óf door de Politie vastgesteld worden, dat de houder van de nachtvispas in overtreding is ( zie punten 3 t/m 8 ), wordt de nachtvispas per direct ingenomen. Betreffend lid komt dan niet meer in aanmerking voor een nachtvispas, voor een periode van tenminste 1 jaar.

 

>> Download het Reglement