Lid worden BHSV / Jeugd visvergunning BHSV onder de 14 jr. / BHSV nachtvis toestemming

Lid worden BHSV, let op bij reeds lid andere vereniging “sub” lid selecteren.


=========================================

Jeugd visvergunning BHSV onder de 14 jr.

Ben je niet ouder dan 14 jaar (peildatum 1 januari) en vis je nooit met meer dan één hengel? Dan kun je GRATIS jeugdvergunning van onze vereniging aanvragen, uitprinten en binnen 10 minuten kun je aan de waterkant zitten!

Deze gratis jeugdvergunning is geldig voor:

– Grote wetering te bodegraven
– Witvisplas c.q. Nico Epping plas te bodegraven
– Vrije nesse te bodegraven

  • Je mag vissen met 1 hengel
  • Je mag alleen vissen met brood, maden, wormen, deeg of maïs.
  • De gevangen vis moet onbeschadigd in hetzelfde water worden teruggezet
  • Het is verboden vislijn en ander afval achter te laten

Dus ben jij niet ouder dan 14 jaar en vis je nooit met meer dan één hengel?

Vraag dan hier je gratis jeugdvergunning aan!

==================================================================

Nachtvis toestemming BHSV.

Let op, op de grote wetering mag je alleen nachtvissen als je in het bezit bent van de nachtvispas uitgegeven door de BHSV, en niet van andere organisaties of verenigingen.

Alleen als je lid bent van de BHSV kan je deze nachtvispas/sticker aanvragen.

Reglement nachtvispas BHSV 2019.

1.    Met de nachtvispas mag men heel het jaar nachtvissen in de Grote wetering. Nachtvissen is alleen toegestaan door leden  van de Bodegravense Hengelsportvereniging die in bezit zijn van een op naam gestelde geldige nachtvispas.
2.    Deze nachtvispas is persoonsgebonden en dient voor zien te zijn van Naam, lidnummer BHSV en geboortedatum. De nachtvispas wordt voor een periode van 1 jaar uitgegeven en kost deze gehele periode € 15,00. Bij verlies kan een nieuw pasje worden aangevraagd. De kosten die hieraan verbonden zijn, bedragen € 5,00 per gebeurtenis.
3.    Het is ten strengste verboden schade aan flora en fauna aan te brengen, en andere vissers tot last te zijn bij het uitoefenen van hun hobby.
4.    Drankmisbruik en lawaaioverlast zijn verboden.
5.    Kampvuren en barbecues zijn niet toegestaan.
6.    Afval dient mee naar huis te worden genomen, en de visstek dient bij vertrek schoon te worden achtergelaten.
7.    Paraplu’s en karpertenten zijn alleen in een neutrale groene, bruine of camouflage kleur toegestaan. De maximale afmeting van een karpertent mag 2.50 x 2.50 meter zijn.
8.    Het overnachten aan de waterkant dient te geschieden conform  de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Bodegraven.
9.    Mocht bij overtreding door, óf een controleur van de Bodegravense Hengelsportvereniging  óf door een controleur van Sportvisserij Nederland óf door de Politie vastgesteld worden, dat de houder van de nachtvispas in overtreding is ( zie punten 3 t/m 8 ), wordt de nachtvispas per direct ingenomen. Betreffend lid komt dan niet meer in aanmerking voor een nachtvispas, voor een periode van tenminste 1 jaar.

* Om een nachtvistoestemming BHSV aan te vragen dien je ingeschreven te staan bij de BHSV.

Vermeld onderstaand erbij de aanvraag nachtvis toestemming !!!